011d72bb69e8910c2cabc4b9eecd6031c4e4f3f7

ההרשמה לכנס השנתי של איגוד השיננות דרך אתר זה הסתיימה.

תתאפשר הרשמה במקום במהלך הכנס.

נשמח לראותכם